Máy Dệt
Mã : WLT-6F 808
Liên hệ  
MÁY DỆT VỚ 4
Khuyến mãi:
Mã : WLT-6F 808
Liên hệ  
MÁY DỆT VỚ 5
Khuyến mãi:
Mã : WLT-6F 808
Liên hệ  
MÁY DỆT VỚ 6
Khuyến mãi:
Mã : T&K-620LX
Liên hệ  
Máy Dệt Korea T&K-620LX
Khuyến mãi:
Mã : TK-620LX
Liên hệ  
Máy Dệt Korea T&K-620 LX
Khuyến mãi:
Mã : T&K-600LX
Liên hệ  
Máy Dệt Korea T&K-600LX
Khuyến mãi:
Mã : 400N
Liên hệ  
Máy Dệt Kim HARTO-400N
Khuyến mãi:
Mã : 400N
Liên hệ  
Máy Dệt Kim HARTO-400N
Khuyến mãi:
Mã : 400N
Liên hệ  
Máy Dệt Kim HARTO-400N
Khuyến mãi:
Mã : 7X-F1
Liên hệ  
WLT-Máy Dệt Giày

- Hiếu suất tốt
- Hạn chế lỗi
- Độ bền cao
- Gíá thành hợp lý
- giá từ nhà máy sx
- Bảo hành 1 năm board mạch

Khuyến mãi:
Mã : 7X-F1
Liên hệ  
WLT-Máy Dệt Giày

- Hiếu suất tốt
- Hạn chế lỗi
- Độ bền cao
- Gíá thành hợp lý

Khuyến mãi:
Thời gian làm việc
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
Địa chỉ: 236/2 Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Chat với chúng tôi