Chi tiết sản phẩm

MÁY DỆT VỚ 2

Mã sản phẩm : WLT-6F 809
Giá bán : Liên hệ  
Sản phẩm khác
Mã : MÁY MÀI DAO-WLT
Liên hệ  
MÁY MÀI

CƠ KHÍ & ĐIỆN TỬ

Khuyến mãi:
Mã : MÁY DỆT BO CỔ
Liên hệ  
DỆT CỔ BO

CƠ KHÍ & ĐIỆN TỬ

Khuyến mãi:
Mã : MÁY DỆT BAO TAY
Liên hệ  
MÁY DỆT

CƠ KHÍ & ĐIỆN TỬ

Khuyến mãi:
Mã : DỆT ỐNG CÓ THUN BÓ ĐÙI CÁC LOẠI
Liên hệ  
MÁY DỆT

SẢN PHẨM BÓ ĐÙI V.V...

Khuyến mãi:
Mã : MÁY DỆT BÓ GỐI
Liên hệ  
MÁY DỆT

SỢI POLYESTER + SPANDEX 

Khuyến mãi:
Mã : WLT-6F8
Liên hệ  
MÁY DỆT VỚ
Khuyến mãi:
Mã : MDH-10P
Liên hệ  
MÁY ĐỊNH HÌNH VỚ
Khuyến mãi:
Mã : YTV-G012
Liên hệ  
MÁY DỆT NÓN
Khuyến mãi:
Thời gian làm việc
Sáng: 7h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00
Địa chỉ: 236/2 Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Chat với chúng tôi